انجمن                                                                                                                                   پارسی  GERMAN
                    
 مجتمع
آموزشی شهید بهشتی هامبورگ با استفاده از منابع كارآمد و اثربخش، با تلاشی گروهی و ارتقاء‌ بهره وری به صورت همه جانبه با كاربست سیاست های آموزشی ، تربیتی و مالی به عنوان یكی از مراكز پیشرو در ارائه خدمات آموزشی
 تربیتی در
سطح مدارس خارج از کشور در تمامی پایه ها و رشته های دوره های مختلف تحصیلی، خلاقانه عمل نموده وزمینه حضور موفق فارغ التحصیلان خود را در دانشگاهها وبازارهای كار فراهم نموده و فرگیران خود را
با
توجه به كسب دانش و مهارت های لازم با آمادگی مطلوب برای زندگی حال وآینده آماده می نماید.


COPYRIGHT © IRISBS. ALL RIGHTS RESERVED  
شعار ما: اعتماد شما افتخار ماست