انجمن دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ - آمار انجمن
آمار اصلی
مجموع کاربران: 6
مجموع ارسال های کاربران: 1469
مجموع موضوعات: 1304
مجموع گروه ها: 4
تعداد کاربران حاضر در انجمن: 5
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن: 115 -
تعداد کاربران آنلاین در امروز: 13
مجموع صفحات بازدید شده: 2284967
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز: 0
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز: 0
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0
مجموع انجمن ها: 176
جدیدترین کاربر عضو شده: ابطحی
نسبت کاربران آنلاین در هر روز: 0.02
نسبت کاربران پسر به دختر: 1:0
میانگین بازدید در روز: 3.09
10 کاربر برتر 10 انجمن برتر
اکبری زاده 1228
ابطحی 39
سالار حدادی 24
سجاد حاج علی 13
محمدحسین مومنی 11
سینا حدادی 8
دانستنی 77
کنکور 36
سرگرمی 35
خوراکی 27
جفرافیا 21
ریاضی 1 18
عربی 17
ریاضی 2 17
معارف 2 17
اخترشناسی 17
10 موضوع برتر (بر اساس تعداد پاسخ) 10 موضوع برتر (بر اساس تعداد بیننده)
داستان ها و متن های کوتاه و جالب 8
معما!!!!!!! 3
هوا و فضا 3
تست هوش 2
دکلمه ای از شهید دکتر بهشتی 2
تیر 88 1
شاد بودن معجزه نمی خواهد 1
یک تست هوش واقعی! 1
یه معما 1
اسم و فامیل 1
داستان ها و متن های کوتاه و جالب 36845
یک تست هوش واقعی! 4041
چند مطلب جالب در شیمی 4038
کهکشان راه شيري چيست؟ 3752
قرآن کلامی شگفت انگیز و با خبر از آینده 3097
دکلمه ای از شهید دکتر بهشتی 2965
پیشنهاد برای گردش در شهر هامبورگ 2712
هوا و فضا 2588
تست هوش 2536
معما!!!!!!! 2528
برترین ایجاد کننده موضوع بیشترین کاربران حاضر در انجمن
اکبری زاده 1220
ابطحی 39
سالار حدادی 16
سجاد حاج علی 10
سینا حدادی 7
محمدحسین مومنی 3
اکبری زاده 3روز 8ساعت 54دقیقه
سالار حدادی 2روز 11ساعت 44دقیقه
سجاد حاج علی 16ساعت 35دقیقه
ابطحی 6ساعت 36دقیقه
محمدحسین مومنی 4ساعت 19دقیقه
سینا حدادی 3ساعت 53دقیقه
آمار کلی انجمن
آمار ماهانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربر جدید تعداد کاربران آنلاین آمار
تير 2010 14 14 2 3 1709
خرداد 2010 52 62 7 9 5339
ارديبهشت 2010 46 46 1 3 2024
فروردين 2010 23 26 1 4 4827
اسفند 2009 400 401 6 3 8156
بهمن 2009 0 0 3 4 181
مرداد 1401 0 0 0 13 32810
تير 1401 0 0 0 9 34639
خرداد 1401 0 0 0 6 9583
ارديبهشت 1401 0 0 0 15 16186
فروردين 1401 0 0 0 15 70236
اسفند 1400 0 0 0 15 58701
بهمن 1400 0 0 0 24 58440
دي 1400 0 0 0 36 79312
آذر 1400 0 0 0 13 40861
آبان 1400 0 0 0 16 39228
مهر 1400 0 0 0 52 42998
شهريور 1400 0 0 0 16 24362
مرداد 1400 0 0 0 18 36454
تير 1400 0 0 0 20 24094
خرداد 1400 0 0 0 10 27081
ارديبهشت 1400 0 0 0 7 19901
اسفند 1399 0 0 0 11 9648
بهمن 1399 0 0 0 14 42805
دي 1399 0 0 0 15 32165
آذر 1399 0 0 0 12 29209
آبان 1399 0 0 0 19 40114
مهر 1399 0 0 0 16 30567
شهريور 1399 0 0 0 19 44836
مرداد 1399 0 0 0 21 37764
تير 1399 0 0 0 5 5847
آذر 1398 0 0 0 17 14150
آبان 1398 0 0 0 18 40117
مهر 1398 0 0 0 22 53599
شهريور 1398 0 0 0 23 39502
مرداد 1398 0 0 0 9 5762
تير 1398 0 0 0 5 11929
خرداد 1398 0 0 0 3 10843
ارديبهشت 1398 0 0 0 3 14901
فروردين 1398 0 0 0 4 12388
اسفند 1397 0 0 0 4 10288
بهمن 1397 0 0 0 2 27907
دي 1397 0 0 0 4 15695
آذر 1397 0 0 0 8 29372
آبان 1397 0 0 0 10 50343
مهر 1397 0 0 0 3 8968
شهريور 1397 0 0 0 5 23094
مرداد 1397 0 0 0 5 8082
تير 1397 0 0 0 4 5831
خرداد 1397 0 0 0 2 11326
ارديبهشت 1397 0 0 0 5 7521
فروردين 1397 0 0 0 3 9790
اسفند 1396 0 0 0 3 4621
بهمن 1396 0 0 0 6 3797
دي 1396 0 0 0 2 3903
آذر 1396 0 0 0 4 2548
آبان 1396 0 0 0 2 1628
مهر 1396 0 0 0 2 2451
شهريور 1396 0 0 0 3 5155
مرداد 1396 0 0 0 2 482
تير 1396 0 0 0 2 3517
خرداد 1396 0 0 0 2 2262
ارديبهشت 1396 0 0 0 2 2829
فروردين 1396 0 0 0 2 9267
اسفند 1395 0 0 0 2 2002
بهمن 1395 0 0 0 3 1223
دي 1395 0 0 0 2 226
آذر 1395 0 0 0 1 5181
آبان 1395 0 0 0 1 300
مهر 1395 0 0 0 4 6321
شهريور 1395 0 0 0 1 13
مرداد 1395 0 0 0 2 14
تير 1395 0 0 0 2 30
خرداد 1394 0 0 0 10 9068
ارديبهشت 1394 0 0 0 9 24577
فروردين 1394 0 0 0 10 24524
اسفند 1393 0 0 0 9 11480
دي 1393 0 0 0 10 1317
آذر 1393 1 4 0 13 17069
آبان 1393 0 0 0 12 16098
مهر 1393 0 0 0 49 22547
شهريور 1393 0 0 0 52 33647
مرداد 1393 0 0 0 61 29354
تير 1393 0 0 0 115 43573
خرداد 1393 0 0 0 29 40395
ارديبهشت 1393 0 0 0 32 14198
فروردين 1393 0 0 0 15 19354
اسفند 1392 0 0 0 12 25833
بهمن 1392 0 0 0 9 12858
آذر 1392 1 1 0 17 42074
آبان 1392 0 0 0 27 72052
مهر 1392 0 0 0 15 3253
شهريور 1392 49 137 111 36 28798
مرداد 1392 0 0 224 11 30084
تير 1392 1 1 198 9 20062
خرداد 1392 5 5 49 8 12851
ارديبهشت 1392 0 0 31 11 12811
فروردين 1392 0 0 95 15 19657
اسفند 1391 0 0 27 11 14678
بهمن 1391 2 7 39 12 16065
دي 1391 0 0 55 11 13647
آذر 1391 2 2 66 10 19879
آبان 1391 0 0 33 7 10537
شهريور 1391 0 0 32 9 8536
مرداد 1391 1 1 38 7 13598
خرداد 1391 195 195 30 11 22669
ارديبهشت 1391 178 178 31 10 13218
فروردين 1391 2 2 2 7 454
آذر 1390 0 0 2 5 778
آبان 1390 0 0 43 6 9786
مهر 1390 13 16 33 6 9076
شهريور 1390 0 0 13 4 2262
تير 1390 0 0 24 6 11405
خرداد 1390 32 32 11 6 19401
ارديبهشت 1390 14 14 1 6 8084
فروردين 1390 12 14 0 52 6728
اسفند 1389 2 2 1 6 6873
بهمن 1389 30 30 0 6 20379
دي 1389 79 79 1 6 15425
آذر 1389 43 43 6 11 20483
آبان 1389 20 20 7 12 17175
مهر 1389 22 22 5 11 11257
شهريور 1389 10 10 3 4 7405
مرداد 1389 105 106 3 6 5910
تير 1389 2 2 1 3 2586
خرداد 1389 54 54 0 3 3356
ارديبهشت 1389 40 45 1 5 4005
فروردين 1389 5 5 1 3 2523
0 0 0 0 1 0